วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

สาวน้อยขนไก่ปิยธิดาพ้นขีดอันตราย
http://ping.fm/5NhGJ
สาวน้อยขนไก่ปิยธิดาพ้นขีดอันตราย
http://ping.fm/cWRLp
น้องเมย์เข้ารอบชิงสลักจิตแบดอาชีพสนาม2
http://ping.fm/o0Lug