วันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

เยาวชนไทยคว้า2แชมป์ YOG 2010
http://ping.fm/lkbfk

วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

การฝึกอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันขั้นก้าวหน้า รุ่นที่ 3
http://ping.fm/2lpDd