วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

วันพุธที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

การแข่งขันแบดมินตันประเภททีมแบบนับแต้มรวม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นภพร ทัศนัยนา
http://www.badmintonthai.com/main/modules.php?name=News&op=NEArticle&sid=629

วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

การเปิดอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันขั้นก้าวหน้า รุ่นที่ 4
http://coach.badmintonthai.com/forum/viewthread.php?forum_id=12&thread_id=47

วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

วันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เลื่อนการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน รุ่นที่ 26
http://www.badmintonthai.com/main/modules.php?name=News&op=NEArticle&sid=618

วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เก่งกีฬา มีโควต้าเข้ามหาวิทยาลัย
http://www.badmintonthai.com/main/modules.php?name=News&op=NEArticle&sid=616
การแข่งขัน LI - NING โอเพ่น 2011
http://www.badmintonthai.com/main/modules.php?name=News&op=NEArticle&sid=619
การแข่งขันแบดมินตันศิษย์เอก 54
http://coach.badmintonthai.com/forum/viewthread.php?forum_id=12&thread_id=44&pid=72#post_72
สมัครฝึกอบรมโค้ชที่ ม.มหิดล
http://www.badmintonthai.com/main/modules.php?name=News&op=NEArticle&sid=618
เปิดเรียนแบดครั้งที่ 2 แล้ว ที่ BB3
http://www.badmintonthai.com/main/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=7342&sid=6acc792919cda1c719deae88f0f89b8c#7342
รายงานพิเศษการสอนแบดมินตันที่เมืองต้าลี่
http://www.badmintonthai.com/main/modules.php?name=News&op=NEArticle&sid=620

วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

วันอังคารที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

วันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

วันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

วันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

วันอาทิตย์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

วันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔