วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

การเปิดอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันขั้นก้าวหน้า รุ่นที่ 4
http://coach.badmintonthai.com/forum/viewthread.php?forum_id=12&thread_id=47

วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔