วันอาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

Biorhythms จังหวะพลังชีวิต

Biorhythms เป็นทฤษฎีที่ถูกค้นพบ โดยชาวอเมริกา โดยมีการคำนวณหาวงรอบของความสมบูรณ์ ทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านความคิดของคนเรา ซึ่งมีระยะเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อทราบว่าในแต่ละวัน มีค่าความสมบูรณ์สูงสุดและต่ำสุดเท่าไร ลองสังเกตตัวเอง และจดสถิติดู คุณก็จะทราบว่าทฤษฎีนี้น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงไร นี่คือตัวอย่างการคำนวณ Biorhythms
http://www.badmintonthai.com/main/modules.php?name=Biorhythms

ไม่มีความคิดเห็น: